ג'אגלינג ODT 
פרטים והרשמה להשתלמות

ההשתלמות תנתן במשך 3 שעות

במהלך הבוקר  9:00-12:00

בבית בין
הגפן 3 א קרית טבעון

התאריך הקרוב- היום...

 


 

מחיר- 127 ש"ח

אין צורך

בניסיון בג'אגלינג

Thanks! Message sent.