ג'אגלינג ODT 
פרטים והרשמה להשתלמות

ההשתלמות תנתן במשך 4 שעות

במהלך הבוקר  9:00-13:00

במרכז קהילתי-רמת טבעון קריית טבעון
התאריך הקרוב- 27/2

 


 

מחיר- 127 ש"ח

אין צורך

בניסיון בג'אגלינג

 054-6747509  ג'אגלבינג - הגמשת מסגרות חשיבה