top of page

ג'אגלינג O.D.T
 Organism Development Training

השתלמות מקצועית למדריכות ODT, מנחי סדנאות, מדריכי צוותים, ליצנות רפואית, מאמנות אישיות, משקמות, מטפלות בתנועה, תרפיסטים


 

- טיפוח וגיבוש צוות בחברות וארגונים
- למרחב טיפולי ואימוני
- לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים

לפרטים והרשמה 

ללחוץ ולרשום את הפרטים שלך
 

 

 

 

 

ההשתלמות תנתן
במשך 3 שעות במהלך הבוקר

13:00-14:30

כנס הג'אגלינג ספיר

התאריך הקרוב-יום שישי ה- 17/12/21
 

 

מחיר- 0 ש"חאביזרי ג’אגלינג מזמינים תנועה עם איכות תרפיוטית- שימוש מאוזן ביד ימין ושמאל, חציית קו האמצע, מבט לשמיים.

המשחקיות מאפשרת לחקור בצורה חוויתית סימבולית את החיבור לערך עצמי, לתהליך לימוד,
מהי הצלחה בשבילי?
איך להתמודד עם נפילות?

לפרטים והרשמה 

ללחוץ ולרשום את הפרטים שלך

אין צורך

בניסיון בג'אגלינג

אין צורך

בניסיון בג'אגלינג

שנינו עם חישוקים.jpg
bottom of page