top of page

צילומים מסדנאות כנסים וימי כיף

כדורי ג'אגלינג
סדנת תפירה לכדורי ג'אגלינג

תמונות מסדנה שערכנו בחצר 18/6/2016

הכנת כדורי ג'אגלינג מחברת אותנו ליכולת שלנו ליכולת הבריאה וליכולת שלנו ליצור לעצמנו את המציאות

התפירה מזכירה לנו שאנו בתקופת שינויי גדול- בתקופת תפר בין ישן לחדש

ושאחת ממשימתנו היא לחבר את ההישגים והמשימות של העבר עם המשימות והאתגרים החדשים העומדים לפנינו

בסדנא בא לידי ביטוי הקשר בעבודה וההתפתחות בין הפנימי והחיצוני- ההתקדמות היא בלמידה, התעמקות, התמדה, התמקדות בתחושות, מעיין מדיטציה,,, ועל הדרך נוצרים להם כדורים ללהטט בהם

 

bottom of page