top of page

עומדים בפתח שנת הקורונה השניה

זמן לסיכום השנה הראשונה של הקורנה


ולחשוב קדימה בפתחה של שנת הקורונה השנייה

איפה היינו ,

איך התנהל העסק שלנו-

מיד לאחר פעילות פורים בזכרון יעקוב

כשהבנו שאי אפשר להמשיך כרגיל, צריך למצוא דרכים , להמציא את עצמנו מחדש.

לראות כיצד מסתגלים למאורעות העולמיים והארציים

איך עוברים בין הטיפות וגם איך נרטבים

שנה לא פשוטה עברה על ג'אגלבינג.

בנוסף לכל העניינים עם ההגבלות והסגרים

גם אני- זאב, נפצעתי בקיץ בתאונת טיפוס

היית צריך למצוא מחליף לפעילויות שכבר הייתי רשום שם

וגם הנפילה, החבלה, הטיפול בבית החולים וההתאוששות והשיקום הארוך

נותנים זמן למחשבה.

זמן לדייק את העשייה שלי

שהות להודות לכל הטוב שעוטף אותי

לתמיכה מהמשפחה, וחברים וקהילה

רגע להסתכל מסביב ולהבין שזה לא מובן מאיליו-

לא מובן מאיליו - היכולת לנוע...

להתגמש...

לא טריוויאלי - שאפשר לקפוץ ולרוץ וגם להחזיק כדור ג'אגלינג...

כעת אני כבר עמור בתהליך השיקום...

מקפיץ כדורים, מסובב חישוקים, מעביר סדנאות

מנסה לנסוע בחד אופן...

אז בפתח שנת הקורונה השניה...

מקווה ליותר בהירות לגבי הדרך

בתוך סבך השמועות והאמיתות וחצאי האמיתות.

במעבר לעוד סבב בחירות

לבחור בדרך שלי.

להאמין בעצמי...

ביכולת להשתקם ולהתמודד עם האתגר הזה...

ואז עם עוד אתגר, ועוד אחד...

כי אנו כאן כדי להתפתח-

לעשות ולהבין ולהתפתח

חג שמחפוסטים אחרונים

הצג הכול

コメント


bottom of page