• זאב בין

הגמשת מסגרות- מאין זה הגיע לנו


לפני כ-8 שנים נחשפנו ללימודים של תודעת העל

אלו לימודים שמכילים בעיקר מידע מתוקשר שהועבר על ידי זאב אבירז

ולומדים אותו בקבוצות עם מנחים שונים בכל הארץ

הלימודים

#גאגלבינג #גאגלינג

21 צפיות

 054-6747509  ג'אגלבינג - הגמשת מסגרות חשיבה