top of page

מה המצב?


יצא לכם ששאלו אתכם מה המצב? ולא ממש ידעתם מה להגיד?

איך בכלל מתחילים לתאר מה מתחולל בתוכי?

אני הרבה פעמים אומר-

יש עליות ויש ירידות...

bottom of page