top of page

Happy Hour במשרד


כמה כיף לשמח את העובדות/ים... ויש בכך תרומה רבת מימדים, הגברת זיקה, זריקת אנרגיה, גיבוש, הערכה למקום העבודה,יציאה מהשגרה, שחרור ועוד המון דברים טובים... קל לעשות זאת כשהפעילות יוצאת החוצה- כי זה לא בעבודה... וגם זה בחוץ ומאוד יפה בחוץ, וגם יציאה מהשגרה, אבל כשהפעילות הלא שגרתית ומשמחת נעשית בתחומי מקום העבודה- הערך שלה כפול ומכופל- נוצר חיבור בין הנאה לעבודה, הקשר שבין הפעילויות היומיומית וההקשרים הרגילים- עם שמחה, גמישות, שחרור. נחסכת אנרגיה רבה בשינוע והחלפת התפאורה- אנרגיה שחוזרת

לטובת העובדות והעובדים. אפשר לעשות את הפעילות ממש בחדר האוכל במפעל כמו במוטורולה, או במחסן התוצרים כמו בגמל שריד


bottom of page